Skip to main content

ID/DS Club Partnergarage

Sinds de introductie vanpartnergarage.jpg het partnergaragesysteem is het voor leden van de Citroën ID/DS Club Nederland een stuk overzichtelijker geworden wanneer het aankomt op het uitbesteden van onderhoud, reparaties en restauraties aan hun auto´s.

De club kent namelijk een uniek systeem, waarbij een aantal garagebedrijven dat zich specialiseert in het onderhoud van de Citroën DS en ID, zich officieel partnergarage mag noemen van de Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland.
Een onderzoek onder leden van de club bracht namelijk aan het licht dat veel leden behoefte hebben aan een adviserende en bemiddelende rol van hun club op het gebied van garagekeuze. Eenzelfde signaal weerklonk al eerder, in een gelijksoortig onderzoek onder de leden dat enige jaren geleden plaatsvond. Volgens voorzitter Chris Hulsbus een begrijpelijk verlangen van de clubleden: “DS-rijders verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er in dit land 'n aantal garages actief zijn die zich specialiseren in de Citroen DS. Dat is aan de ene kant natuurlijk een plezierige situatie, maar het brengt ook het probleem met zich mee dat het een lastige opgave kan zijn om een keuze te maken uit de verschillende bedrijven. Vooral voor diegenen die zelf ´twee linker handen´ hebben op dit gebied.”

De club heeft dan ook besloten om een systeem op te zetten, dat de leden een grotere mate van zekerheid moet bieden dan nu het geval is. Hiertoe is een aparte stichting in het leven geroepen en er zijn gedetailleerde afspraken gemaakt.

De participerende bedrijven hebben zich bereid verklaard om in hun dienstverlening aan de leden van de Citroën ID/DS Club Nederland zich te houden aan een aantal van tevoren gemaakte afspraken.
Zo zijn er afspraken omtrent het uitbrengen van offertes; over de tijdsduur waarbinnen werkzaamheden plaatsvinden; er is gedacht aan vervangend vervoer en er is een protocol dat houvast biedt bij onvoorziene omstandigheden. Maar ook de wijze van facturering en de vraag welk soort onderdelen er worden gebruikt, zijn niet aan de aandacht ontsnapt.
Voorts wordt er garantie verstrekt op materialen en arbeidsloon, zijn er duidelijke afspraken over welke werkzaamheden dienen te worden verricht wanneer de auto wordt aangeboden voor periodiek onderhoud en tenslotte is zelfs voorzien in een systeem van geschillenbemiddeling.
In het onverhoopte geval van een verschil van mening tussen een lid van de club en de reparateur, kunnen leden van onze club terugvallen op een onafhankelijk systeem van arbitrage, waaraan de partnergarages hebben verklaard zich te willen onderwerpen. Voor zover bekend, is het door de Citroën ID/DS Club Nederland in het leven geroepen systeem uniek in de klassiekerwereld. De club is dan ook best een beetje trots op dit extra stukje dienstverlening aan haar leden.
De partnergarages zullen onder meer herkenbaar zijn aan een bord aan hun gevel met daarop het officiële beeldmerk.

 

Bron: Citroën ID/DS Club Nederland

  • Hits: 17411